tabata

NIka
Lektor

Čo je cieľom skupinového cvičenia?

Tabata naopak patrí do skupiny vysokointenzívnych intervalových tréningov. Označujú sa aj anglickou skratkou HIIT (High Intensity Interval Training).

To sú tréningy, ktoré sa vykonávajú v určitých časových intervaloch a vo vysokej intenzite.

Slúžia na rozvoj silovej vytrvalosti.

Systém takéhoto tréningu spočíva v striedaní rôznych fitness cvikov vo vysokej intenzite, teda anaeróbnom cvičení s aeróbnym, ktoré je nízkej intenzity.

 

Kontakt: 

0911 978 987